header bonsai zuidlimburg

Antje van den Bergh

antje van den bergh

Attentie, Attentie

Met ingang van 1 januari 2019 zijn al onze werkbijeenkomsten en clubavonden in het Multi Functioneel Centrum “De Auw Sjoeël” aan de Oude Schoolstraat 33 in Ubachsberg.

Het bestuur is van mening dat we hier een representatieve locatie gevonden hebben, waar onze vereniging trots op mag zijn. Verder hopen we dat dit onze leden zal stimuleren om zoveel mogelijk werkbijeenkomsten en clubavonden bij te wonen.

                                                              *********************************************************

DSCF0050 a at SmallDSCF0084 ab at SmallDSCF0098 a at Small

DSCF0046 a at SmallDSCF0086 a at Small

                                                 *********************************************

Theo Roterman 

Zaterdag 2 juni waren wij op de begrafenis van Theo.

Het was een drukke en mooi verzorgde gebeurtenis.

Ik heb de tekst van het bidprentje gescand omdat het Theo mooi weergeeft.

Hij was een vriendelijke en altijd goedlachse mens.

Jammer dat we afscheid van hem hebben moeten nemen.

Veer gaon diech misse.

P.Budé.

Tekst gedachtenis prentje

                                                           ****************************************************

In de bestuursvergadering van 19 mrt. jl. zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld.
Paul Budè: Plv. Voorzitter en Penningmeester.
Wiel Zinzen: Secretaris.
Bert Reumkens: Coördinator werkbijeenkomsten.
Ricardo Groen: Coördinator bijzondere activiteiten.
 
 
                                                       *********************************************