header bonsai zuidlimburg

Attentie, Attentie

Met ingang van 1 januari 2019 zijn al onze werkbijeenkomsten en clubavonden in het Multi Functioneel Centrum “De Auw Sjoeël” aan de Oude Schoolstraat 33 in Ubachsberg.

Het bestuur is van mening dat we hier een representatieve locatie gevonden hebben, waar onze vereniging trots op mag zijn. Verder hopen we dat dit onze leden zal stimuleren om zoveel mogelijk werkbijeenkomsten en clubavonden bij te wonen.

                                                              *********************************************************

In de bestuursvergadering van 16 februari jl. zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld.

Paul Budè: Voorzitter en Penningmeester.
Wiel Zinzen: Secretaris.

Bert Reumkens: Coördinator werkbijeenkomsten.
Ricardo Groen: Coördinator bijzondere activiteiten
Marcel Rademakers: Coördinator bijzondere activiteiten.
Jos Hermens: o.a. Website.
 
                                                       *********************************************