header bonsai zuidlimburg

Mededeling:

Woensdag 5 februari Jaarvergadering, aanvang 20.00 uur.

In het Pinksterweekend, 31 mei en 1 juni, organiseren we een Bonsai tentoonsteling, in het Multiefunctioneel Centrum "De Auw Sjoeël" in Ubachsberg. Zie folder.

Vriendelijke groeten
Secretaris B.V.Z.L. Wiel Zinzen.

Attentie, Attentie

Met ingang van 1 januari 2019 zijn al onze werkbijeenkomsten en clubavonden in het Multi Functioneel Centrum “De Auw Sjoeël” aan de Oude Schoolstraat 33 in Ubachsberg.

Het bestuur is van mening dat we hier een representatieve locatie gevonden hebben, waar onze vereniging trots op mag zijn. Verder hopen we dat dit onze leden zal stimuleren om zoveel mogelijk werkbijeenkomsten en clubavonden bij te wonen.

                                                              *********************************************************

In de bestuursvergadering van 19 mrt. jl. zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld.

Paul Budè: Plv. Voorzitter en Penningmeester.
Wiel Zinzen: Secretaris.
Bert Reumkens: o.a. Coördinator werkbijeenkomsten.
Ricardo Groen: o.a. Coördinator bijzondere activiteiten.
Marcel Rademakers: o.a. Coördinator bijzondere activiteiten
 
 
                                                       *********************************************